NoSQL – alternatywa dla relacyjnych baz danych

Tradycyjne, relacyjne bazy danych dają użytkownikowi możliwość gromadzenia danych. Mają jednak ograniczenia i nie są rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z przechowywaniem i analizą danych. Alternatywą dla rozwiązania relacyjnego może być szeroko pojęte NoSQL, czyli bazy danych, które nie są oparte o model relacyjny. Relacyjny model danych Tradycyjne bazy danych działają w oparciu o relacyjny model danych. Dane grupowane są w relacje, które reprezentują tabele. Wspomniana relacja to zbiór rekordów o takiej samej strukturze powiązanych przez związki zachodzące między danymi. Relacyjne bazy danych działają też w oparciu o zbiór własności, które gwarantują poprawne przetwarzanie danych zwanych ACID – atomowość, spójność, izolację i trwałość. Co to jest NoSQL? NoSQL jest to pojęcie definiujące nierelacyjną bazę danych – czyli taką, której mechanizmy przechowywania i wyszukiwania danych modelowane są w inny sposób niż ma to miejsce w relacyjnych bazach danych. Bazy danych określane jako..1600